ქ უ ტ ი რ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ქ უ ტ ი რ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი: ზურაბ მიქაძე

ტელ: 595 77 89 76

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა: 2197

ქალი: 1149

კაცი1048

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები:

ქუტირი 

გვაზაური

პატარა ჯიხაიში