ოქმი - სოფელი დიდი კუხი - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ოქმი - სოფელი დიდი კუხი

ოქმი - სოფელი დიდი კუხი