მერის ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმ,ნის შესახებ - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
მერის ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმ,ნის შესახებ