კ უ ხ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
კ უ ხ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

მერის წარმომადგენელი: ლევან ვაჭარაძე

                                                         ტელ: 595 17 67 72

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა  - 2 757

კომლი  -  927

კაცი  - 1 315

ქალი  - 1442

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

დიდი კუხი

პატარა კუხი

ახალშენი