კ ი ნ ჩ ხ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
კ ი ნ ჩ ხ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

 

მერის წარმომადგენელი : მ.შ. ჯულიეტა ხურცილავა

                                                         ტელ: 595 54 55 37

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა  - 416

კომლი  -  190

კაცი  - 215

ქალი  - 201

                                                                            ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი

სოფლები:

ქვედა კინჩხა

ზედა კინჩხა

კინჩხა ფერდი

რონდიში

საწისქვილო