ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭო - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭო