ი ვ ა ნ დ ი დ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ი ვ ა ნ დ ი დ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

 

 

მერის წარმომადგენელი: ბესარიონ ჩანქსელიანი

                                                         ტელ: 595 78 57 79

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა  - 2 357

კომლი  -  822

კაცი  - 1 114

ქალი  - 1 243

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ივანდიდი