გ უ ბ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
გ უ ბ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

                           

                           მერის წარმომადგენელი: ერისტო ეძგვერაძე

                                             ტელ: 595 77 92 74

             

                                                        სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში

                                                                     მოსახლეობა: 1417

                                                                       ქალი: 743

                                                                         კაცი: 674

                                             ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები:

                                                                         დიდი გუბი

                                                                       პატარა გუბი

                                                                         შუა გუბი