გ ო რ დ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
გ ო რ დ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

 

მერის წარმომადგენელი: არსენ უგულავა

ტელ: 557 45 50 88

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი

სოფლები:

ქვედა გორდი 

ბანგვეთი

გამოღმა ნოღა

გაღმა ნოღა

ზედა გორდი

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა  - 1 387

კომლი  -  513

კაცი  - 653

ქალი  - 734