გ ო ჩ ა - ჯ ი ხ ა ი შ ი ს ადმი ნისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
გ ო ჩ ა - ჯ ი ხ ა ი შ ი ს ადმი ნისტრაციული ერთეული

 

 მერის წარმომადგენელი - მიხეილ  ანდრიაძე

        ტელ: 595 79 77 28

 

         სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

       მოსახლეობა: 1 012

 კომლი: 348

 კაცი : 460

 ქალი: 552

ადმინისტრციულ ერტეულში შემავალი სოფლები:

გოჩა- ჯიხაიში