ძ ე ძ ი ლ ე თ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ძ ე ძ ი ლ ე თ ი ს ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი: რამაზი ლორთქიფანიძე

ტელ: 555 76 37 05

 

სულ ადმინისტრაციულ ერთეულში:

მოსახლეობა: 743

ქალი: 362

კაცი: 381

ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები:

ძეძილეთი

გელავერი

გვაშტიბი

ორაგვეთი

ღვედი