დასაქმებულ პირთა სტატისტიკა - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
დასაქმებულ პირთა სტატისტიკა

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, საკრებულოში, ა(ა)იპებსა და შ.პ.ს აფხაზეთში სულ 

 

 902 მოქალაქე;

 

აქედან, 

 

ქალი-566,  კაცი - 336;
 

წამყვანი პოზიცია

 

ქალი-120,  კაცი-111;