ბრძანება 40 13 - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
ბრძანება 40 13