30 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
30 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები

ქუთაისი-წყალტუბო-ლენტეხი-ლასდილის შიდასახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 37-ე კმ-დან სოფელ ღვედის ცენტრამდე მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=350566&lang=ge