24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შერეული ლითონის ჯართი - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შერეული ლითონის ჯართი

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შერეული ლითონის ჯართი

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547344