24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სალესი ჩარხი, მარკა 332B, გამოშვების წელი -1981. - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სალესი ჩარხი, მარკა 332B, გამოშვების წელი -1981.

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სალესი ჩარხი, მარკა 332B, გამოშვების წელი -1981.

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547348