24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ავტომობილი კამაზი- 4310 - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ავტომობილი კამაზი- 4310

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ავტომობილი კამაზი- 4310

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547343