24 აგვისტო-იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 აგვისტო-იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

საიჯარო ობიექტი წარმოადგენს 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს იხ. ლინკი:

საიჯარო ობიექტი წარმოადგენს 8.00კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.