23 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ჩაის მეურნეობაში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ის (დემონტაჟი) - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
23 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ჩაის მეურნეობაში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ის (დემონტაჟი)

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ჩაის მეურნეობაში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ის (დემონტაჟი)

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547338