22 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ძეძილეთში მდებარე 376.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1. - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
22 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ძეძილეთში მდებარე 376.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1.

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ძეძილეთში მდებარე 376.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547037