22 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, პ.კაკაბაძის ქუჩა N31-ში მდებარე 449.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N01. - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
22 აგვისტო-იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, პ.კაკაბაძის ქუჩა N31-ში მდებარე 449.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N01.

იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონი, პ.კაკაბაძის ქუჩა N31-ში მდებარე 449.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N01.https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547035