22 აგვისტო- იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე 3083.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
22 აგვისტო- იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე 3083.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

 იყიდება ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ხონი, გურამიშვილის ქუჩაზე მდებარე 3083.0კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547018