19 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
19 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები

ხონის ცენტრალური სტადიონის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და გურამიშვილის ქუჩაზე მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=348159&lang=ge